Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja
(2. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez)

1. Gyalogőrség
1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása.
1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van, kivéve a 2.6.1. alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg.
2. Mozgóőrség
2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.
2.2. Mozgóőrséget mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.
2.3. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)-h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.
2.4. A mozgóőrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:
a) mentőgépkocsival,
b) kiemelt mentőgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) gyermekmentő-rohamkocsival,
f) légi mentőjárművel,
g) mentőorvosi gépkocsival,
h) mentő-motorkerékpárral, illetve
i) oxyológiai ambulanciával.
Az oxyológiai ambulancia:
ia) a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló személyek vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén a halott(ak) elkülönítését szolgáló helyiség(ek)ből áll,
ib) a felszereltsége az oxyológiai ellátáshoz szükséges eszközöket és műszereket tartalmazza, ideértve a higiénés feltételek biztosítását is,
ic) vezetője oxyológus szakorvos vagy gyakorlott mentőorvos, személyi állománya orvos(ok)ból, mentőtiszt(ek)ből, mentőápolókból és kisegítő személyzetből áll.
2.5. A mozgóőrség vezető orvosa URH-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes Irányító Csoporttal.
2.6. A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:
2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
2.6.2. 1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.5. Minden további 10 000 fő részvétele esetén további egy-egy esetkocsi szükséges.
2.6.6. 100 000 főt meghaladó rendezvény esetén 50 000 főnként további egy-egy rohamkocsi szükséges.
2.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.
2.6.8. 50 000 főt befogadó rendezvény esetén készíteni kell mentési tervet, amelyet 8 nappal a rendezvény előtt egyeztetni kell az OMSZ illetékes regionális szervezetével és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel.
2.6.9. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
2.6.10. Több mentőegység igénybevétele esetén a rendezvény szervezője kijelöli azt az ellátásért felelős vezetőt, aki folyamatos kapcsolatot tart a helyszín biztosításában résztvevőkkel.
3. Rendezvényen ellátott beteg elszállítása
Amennyiben az 1-2. pontban foglaltak szerint ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, és emiatt az OMSZ-nak igazolt többletköltsége merül fel, akkor ezt az egészségügyi biztosítást végző szervezet az OMSZ számára megtéríti.